خبر
کسب تندیس و لوح زرین مبلمان صادراتی کشور
1395/10/23

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با هدف توسعه صادرات مبلمان کشور و هم چنین ایجاد شناخت و معرفی هرچه بیشتر کالاهای ایرانی به جامعه و صادرات به بیرون مرز می باشدلذا این اتحادیه با حمایت و همکاری پژوهشگاه استاندارد ایران اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران را برگزار نمود. صنایع چوبی آپادانا در این مسابقه موفق به کسب رتبه نخست مبلمان صادراتی کشور و تندیس و لوح زرین در رسته سرویس خواب کودک و نوجوان شد.