خبر
افتتاح فروشگاه اصفهان
1395/10/23

چهارمین فروشگاه آپادانا به وسعت 300 متر مربع در شهر اصفهان به مدیریت آقای میرطاووسی در ابتدای دی ماه 1395 همزمان با آغاز هفته وحدت و با تخفیفی ویژه برای همشهریان خود شروع بکار کرد.