خبر
افتتاح فروشگاه آپادانا در شهر سبز لاهیجان با مدیریت جدید
1395/10/23

فروشگاه جدید لاهیجان در بلوار انصاری این شهر با متراژی بالغ بر 250 مترمربع در قالب 13 اتاق از محصولات جدید در شهریور ماه 95 رونمایی کرد