خبر
کسب تندیس برند محبوب برای سومین سال متوالی
1395/5/25

صنایع چوبی آپادانا با در دست داشتن تندیس زرین برند محبوب کشوری طی سالهای 2015 و 2016، عزم خود را جزم کرد تا با کیفیت برتر و محصولاتی بی نظیر و خدماتی به موقع برای سومین بار متوالی مفتخر به کسب تندیس زرین برند برتر از دیدگاه مصرف کنندگان باشد.