خبر
افتتاح فاز دوم فروشگاه آپادانا در بهشهر مازندران
1395/5/16

فاز دوم فروشگاه بزرگ آپادانا در تیر ماه 95 در بهشهر افتتاح شد

مدیرفروش: حمید باقری
آدرس: بلوار شهید هاشمی نژاد- مقابل ایستگاه ساری
شماره تلفن : 34521747-011
Hamid_b26@yahoo.com :ایمیل
ساعت کاری: ٨:٣٠ الي ١٣ عصر ١٦ الي ٢١
متراژ فروشگاه :350 متر