خبر
رونمایی از محصولات جدید در طبقه ای دیگر از فروشگاه تهران
1396/9/13

فروشگاه مرکزی آپادانا که در تهران حسن آباد خیابان جامی واقع شده، طبقه ای دیگر از فروشگاه خود را با محصولاتی نوین و متنوع و چشمگیر چیدمان کرده و در درچهارشنبه 7 تیر 1396 رونمایی کرد.