خبر
برگزاری چهارمین همایش مراکز توزیع و فروش مبلمان و دکوراسیون (رویاک۹۵)
1396/2/2

در این همایش که با هدف تجلیل از برترین های صنعت مبلمان و دکوراسیون در منطقه یافت آباد در عصر روز 18 اسفند 1395 برگزار شد، از برترین های منطقه یافت آباد در حوزه مبلمان و دکوراسیون و در رسته های مشتری مداری، کیفیت در تولیدات داخلی، کیفیت در واردات مبلمان، دکوراسیون های برتر فروشگاهی، فروشندگان برتر یافت آباد از جمله فروشگاه آپادانا شعبه خلیج فارس و فروشگاه های برتر منطقه یافت آباد تقدیر به عمل آمد.