جزئیات

تخت 90*200

 • کد : s2042
 • پهنا :209 cm
 • عمق :108 cm
 • ارتفاع :110 cm

تخت 120*200

 • کد : s2046
 • پهنا :209 cm
 • عمق :138 cm
 • ارتفاع :110 cm

تخت160*200

 • کد : s2051
 • پهنا :209 cm
 • عمق :178 cm
 • ارتفاع :110 cm

تخت 180*200

 • کد : s2054
 • پهنا :207 cm
 • عمق :190 cm
 • ارتفاع :115 cm

میز تحریر

 • کد : s2013
 • پهنا :120 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :175 cm

کتابخانه

 • کد : s2014
 • پهنا :64 cm
 • عمق :50 cm
 • ارتفاع :190 cm

دراور آئینه دار

 • کد : s2015
 • پهنا :99 cm
 • عمق :50 cm
 • ارتفاع :170 cm

دراور پنج کشو

 • کد : s2047
 • پهنا :68 cm
 • عمق :48.5 cm
 • ارتفاع :103 cm

قاب آئینه

 • کد : s2022
 • پهنا :104.5 cm
 • عمق :8 cm
 • ارتفاع :85 cm

پاتختی

 • کد : s2017
 • پهنا :55 cm
 • عمق :50 cm
 • ارتفاع :50 cm