جزئیات

تخت

 • کد : s0742
 • پهنا :204 cm
 • عمق :137 cm
 • ارتفاع :120 cm

تخت 120

 • کد : s0746
 • پهنا :137 cm
 • عمق :204 cm
 • ارتفاع :120 cm

تخت 160

 • کد : s0751
 • پهنا :204 cm
 • عمق :177 cm
 • ارتفاع :125 cm

دراور آینه دار

 • کد : s0715
 • پهنا :157 cm
 • عمق :50.5 cm
 • ارتفاع :170 cm

میزتحریر

 • کد : s0713
 • پهنا :110 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :150 cm

پاتختی

 • کد : s0717
 • پهنا :45 cm
 • عمق :40 cm
 • ارتفاع :40 cm

کمد درب ریلی

 • کد : s0712
 • پهنا :120 cm
 • عمق :59 cm
 • ارتفاع :192 cm

کتابخانه

 • کد : s0714
 • پهنا :60 cm
 • عمق :40 cm
 • ارتفاع :180 cm