سرویس کویین گلد دونفره

جزئیات

تخت 160*200-B

 • کد : C4937
 • پهنا :211 cm
 • عمق :186 cm
 • ارتفاع :125 cm

میزتوالت

 • کد : C4939
 • پهنا :140 cm
 • عمق :52 cm
 • ارتفاع :149 cm

پاتختی

 • کد : C4917
 • پهنا :57 cm
 • عمق :53 cm
 • ارتفاع :54 cm

میزتحریر

 • کد : C4913
 • پهنا :117 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :167 cm

کمد دو درب

 • کد : C4909
 • پهنا :109 cm
 • عمق :62 cm
 • ارتفاع :189 cm