سرویس هاروارد نوجوان

جزئیات

تخت 120

 • کد : C6443
 • پهنا :207 cm
 • عمق :125 cm
 • ارتفاع :120 cm

کتابخانه180

 • کد : C6431
 • پهنا :80 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :180 cm

دراور

 • کد : C6415
 • پهنا :91 cm
 • عمق :48.5 cm
 • ارتفاع :82 cm

پاتختی

 • کد : C6417
 • پهنا :50 cm
 • عمق :46 cm
 • ارتفاع :40 cm

میزتوالت

 • کد : C6439
 • پهنا :90 cm
 • عمق :46 cm
 • ارتفاع :183 cm

میزتحریر

 • کد : C6413
 • پهنا :120 cm
 • عمق :69.5 cm
 • ارتفاع :75.5 cm

کمد درب ریلی

 • کد : C6412
 • پهنا :124 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :192 cm