سرویس روژین نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : D3709
 • پهنا :166.5 cm
 • عمق :101.5 cm
 • ارتفاع :140 cm

کمد دودرب

 • کد : D3732
 • پهنا :95 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :207 cm

ویترین

 • کد : D3727
 • پهنا :56.5 cm
 • عمق :46.5 cm
 • ارتفاع :207 cm

جا عروسکی

 • کد : D3735
 • پهنا :79 cm
 • عمق :18.5 cm
 • ارتفاع :37 cm