سرویس لادن نوجوان

جزئیات

تخت

 • کد : C5103
 • پهنا :140 cm
 • عمق :203 cm
 • ارتفاع :110 cm

دراور با قاب آئینه

 • کد : C5115
 • پهنا :81 cm
 • عمق :50 cm
 • ارتفاع :150 cm

میزتحریر

 • کد : C5113
 • پهنا :127.5 cm
 • عمق :65 cm
 • ارتفاع :150 cm

پاتختی

 • کد : C5117
 • پهنا :51 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :31 cm

کتابخانه

 • کد : C5114
 • پهنا :51 cm
 • عمق :41 cm
 • ارتفاع :154 cm

کمد

 • کد : C5109
 • پهنا :106 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :195 cm